Wydawnictwo SIZ

Rada naukowa

Rada naukowa

 

1.      Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

2.      Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

3.      Dr hab. Justyna Danielewicz

4.      Prof. dr hab. Bogdan Gregor

5.      Dr Sławomir Jędrzejewski

6.      Dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

7.      Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

8.      Dr hab. Jakub Marszałek

9.      Dr hab. Anna Pamuła

10.  Prof. dr hab. Ewa Walińska