Wydawnictwo SIZ

Katalog wydawniczy

Katalog

Dotychczas wydaliśmy

 

Beata Gotwald-Feja Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji turystycznych
Kinga Stopczyńska Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji marketingowej
Monika Fabińska Benchmarking regionalny w praktyce zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu
Jarosław Ropęga, Karina Skrabulska, Kamil Podsiadły Czynniki ograniczające proces rozwoju firm rodzinnych z sektora MŚP 
Kamila Szymańska Zarządzanie wartością dla klienta na rynku niszowych usług kulturalnych
Marzena Syper-Jędrzejak Wybrane determinanty stresu zawodowego menedżera
Wojtek Ulrych Wartościowanie pracy i ocena pracownicza jako narzędzia różnicowania wynagrodzeń
Joanna Cewińska, Anna Krasnowa Adaptacja studentów w środowisku akademickim
Aneta Brzeska Rewizja finansowa – w świetle praktyki polskiego rynku kapitałowego
Aron Wadlewski Multi Level Marketing w dobie Wellness
Paweł Kuźbik Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni organizacyjnej klubu sportowego
Katarzyna Wojtaszczyk, Patrycja Mizera-Pęczek Propozycja wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracowników sektora kultury
Jacek Gad, Marta Wójciak Audyt wewnętrzny a wiarygodność sprawozdań finansowych – perspektywa międzynarodowa
Ewelina Niedzielska Bankructwo polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP –  analiza i ocena modeli predykcyjnych Bankructwo polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP –  analiza i ocena modeli predykcyjnych
Tomasz Czapla Zarządzanie strategiczne Treść i proces jako wyznaczniki działań strategicznych przedsiębiorstwa
Sławomir Jędrzejewski, Natalia Pyrka, Natalia Ronowska Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji finansowych w kolejnych fazach cyklu życia