Wydawnictwo SIZ

Infomacja dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

Informacja dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

Przypominamy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ma pierwszeństwo publikacji autorów zatrudnionych w UŁ. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/zarz._nr_111_z_23.07.2015_r..pdf

Zasady współpracy z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego zostały opisane: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/03/Informator-WU%C5%81-dla-Autor%C3%B3w.pdf

Wydawnictwo SIZ nie pośredniczy w uzyskaniu odpowiedniej zgody na publikację w zewnętrznym wydawnictwie i jej uzyskanie leży po stronie autora, który zgłasza się do Wydawnictwa SIZ.