Wydawnictwo SIZ

O Wydawnictwie

Wydawnictwo SIZ specjalizuje się w wydawaniu książek naukowych i popularnonaukowych. W ofercie znajdują się głównie tytuły z obszaru zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości oraz logistyki. Autorami książek są przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. Wydawnictwo świadczy profesjonalnie pełen zakres usług wydawniczych począwszy od redakcji tekstu aż do druku i dostarczenia gotowego produktu.

Sprzedaż odbywa się w naszej księgarni i innych księgarniach.
Naszą misją jest jest propagowanie działalności wydawniczej na najwyższym poziomie i właśnie jakość jest priorytetem w naszej działalności. Trudność, wysoki koszt i długi proces wydawniczy w innych wydawnictwach był dla nas impulsem do powstania wydawnictwa. Swoja działalnością pragniemy dać możliwość Autorom opublikowania wyników swoich badań niskim kosztem i w krótkim czasie nawet jeśli przedmiot badań jest niszowy. W każdym przypadku decyzję o rozpoczęciu procesu wydawniczego podejmuje Rada Wydawnicza a kluczowym kryterium jest jakość publikacji.

 

Kim jesteśmy

 Troszkę o nas i naszej pracy

Jesteśmy grupą osób, która pragnie pomagać innym publikacje swoich badań. Jesteśmy pasjonatami nowych nauki, którzy dzieląc się wiedzą i umiejętnościami poświęcają swój czas na rozwój czytelnictwa.

Czytaj więcej...

Informacje dla Autorów

Co zrobić aby wydać monografię w naszym wydawnictwie?

Pierwszym krokiem do wydania książki przez nasze wydawnictwo jest przysłanie propozycji zawierającej tekst opracowania w formacie doc zgodnie z wymogami wydawnictwa. Po akceptacji tekstu przez Radę Naukową publikacja może być dopuszczona do dalszego procesu wydawniczego.

Czytaj więcej...

Koszt wydania książki?

Krótka informacja o kosztach i sposobach finansowania wydania książki

Wydanie większość książek przez nasze wydawnictwo finansowane jest z własnych środków jednak istnieje możliwość sfinansowania wydania przez autora.

Czytaj więcej...